top of page

Groc

Sinopsis: "Tots els homes reconeixen el dret a la revolució, és a dir, el dret a negar la seva lleialtat i a oposar-se al govern quan la seva tirania o ineficàcia siguin desmesurades o insuportables"

El deure de la desobediència civil. Henry David Thoreau.

Disciplina: teles aèries

Duració: 9 minuts i mig

En sala o al carrer (es disposa d'estructura autònoma per penjar aeris)

Sinopsis: "Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a negar su lealtad y a oponerse al gobierno cuando su tiranía o su ineficacia sean desmesurados e insoportables"

El derecho de la desobediencia civil. Henry David Thoreau.

 

Disciplina: telas aéreas

Duración: 9 minutos y medio

 

En sala o en calle (se dispone de estructura autónoma para colgar aéreos)

Vesteix-te

Sinopsis: sentir-se nua al mig de la gent jugant a vestir-se, buscar amb la mirada espais i llocs per renéixer més ferma, més forta.

Disciplina: teles aèries

Duració: 5 minuts i mig

En sala o al carrer (es disposa d'estructura autònoma per penjar aeris)

Sinopsis: sentirse desnuda entre la gente, buscar con la mirada espacios y lugares para renacer más firme, más fuerte.

 

Disciplina: telas aéreas

Duración: 5 minutos y medio

 

En sala o en calle (se dispone de estructura autónoma para colgar aéreos)

AfTeR

Sinopsis: després de tot sempre arriba el moment.

Disciplina: teles aèries

Duració: 5 minuts 

En sala o al carrer (es disposa d'estructura autònoma per penjar aeris)

Sinopsis: después de todo siempre llega el momento.

 

Disciplina: telas aéreas

Duración: 5 minutos 

 

En sala o en calle (se dispone de estructura autónoma para colgar aéreos)

bottom of page